برگزاری ششمین جلسه داخلی کمیته ناحیه نوآوری مدرس

برگزاری ششمین جلسه داخلی کمیته ناحیه نوآوری مدرس

ششمین جلسه داخلی کمیته ناحیه نوآوری مدرس به صورت مجازی برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، این جلسه با حضور مسعود ابراهیمی، رئیس پارک، نازنین داراب زاده، مدیر حوزه ریاست پارک، حامد ابراهیمی، معاون فناوری و محمدصادق سبط الشیخ انصاری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه و برگزار شد.

در این کمیته، گزارشی درباره اقدامات صورت گرفته، موانع و محدودیت‌های پیش رو و برنامه‌ریزی برای اقدامات آتی برای پیشبرد اهداف در ناحیه نوآوری مدرس ارائه شد.

همچنین به اهمیت موضوع تبلیغات عمومی و گسترده اشاره و راهکارهایی در خصوص شبکه-سازی تمامی اعضای ناحیه نوآوری مدرس و شهروندان ساکن در محدوده، به‌منظورانتشار و اطلاع‌رسانی اخبار، رویدادها و دوره‌های آموزشی، طراحی و ارائه شد.