برگزاری جلسه کمیته برنامه راهبردی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

جلسه کمیته برنامه راهبردی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، در این جلسه رئیس و مدیران پارک به بررسی برنامه‌های توسعه پارک پرداختند.

این نشست در ساعت 8:30 دوشنبه 20 مرداد سال جاری برگزار شد.

ساعت 9:30- 99/05/20