راه اندازی سامانه دیجیتال ساینیج برنا رسانه در وزارت ورزش

راه اندازی سامانه دیجیتال ساینیج برنا رسانه در وزارت ورزش

دیجیتال ساینیج برنا رسانه به‌عنوان یک نرم‌افزار دانش‌بنیان که در حال حاضر به بیش از 200 سازمان و مرکز دولتی و خصوصی ارائه‌شده و وظیفه اطلاع‌رسانی یک پاچه در سازمان‌های را به عهده دارد. این نرم‌افزار با ماهیت روابط عمومی الکترونیک جایگزین مدل‌های اطلاع‌رسانی سنتی در سازمان شده است.

با پیشرفت تکنولوژی در این حوزه و ورود نرم‌افزارهای دیجیتال ساینیج به‌منظور اطلاع‌رسانی نسل جدید در این میدان وارد شد و تمامی اطلاع‌رسانی‌ها به‌صورت متمرکز در سازمان‌ها از یک نقطه به‌راحتی صورت می‌گرفت.

دیجیتال ساینیج برنا رسانه نیز باهدف بومی‌سازی و تأکید به محوریت محتوا در سازمان‌ها نسخه نرم‌افزاری خود را ارائه داده و توانسته نقش پررنگی را در بین روابط عمومی سازمان‌ها ایفا کند.

وزارت ورزش و جوانان نیز در اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل خود با توجه به اینکه ساختمان ستادی و دیگر ساختمان‌های وزارت خانه سرویس‌دهی ویژه‌ای به جوانان دارند مراجعه ارباب‌رجوع و به‌ویژه جوانان در این سازمان بسیار زیاد بوده و این موضوع نیاز به اطلاع‌رسانی دیداری در سطح ساختمان‌ها و طبقات وزارت خانه را بیش‌ازپیش نمایان می‌کند.

شرکت برنا گستران دانش از طریق نرم‌افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه، با داشتن امکان ارسال اطلاعات هم‌زمان برای تمامی نمایشگرهای نصب‌شده در سازمان و یا ارسال برای گروهی از نمایشگرها که از قبل تعیین‌شده‌اند قابلیت مدیریت محتوا در این زمینه را به کاربران خود می‌دهد. به‌این‌ترتیب با دسته‌بندی نمایشگرها در گروه‌های مربوط به هر بخش ادارات و سازمان‌ها اطلاعات کاملاً متناسب و مربوط به همان بخش از نمایشگرها پخش می‌شود.

نمایشگر اصلی 70 اینچی دیجیتال ساینیج برنا رسانه در طبقه همکف وزارتخانه مذکور که از نقاط استراتژیک و پرتردد است نصب‌شد و در حال اطلاع‌رسانی دیجیتال و به‌روز محتوای وزارتخانه است. دیجیتال ساینیج برنا رسانه مشکلات زیادی از گروه روابط عمومی که باید به‌صورت سنتی در قالب نصب یک فلش به‌صورت دستی روی نمایشگر هرروز اتفاق می‌افتاد را برطرف کرده است.

وزارت ورزش و جوانان در تاریخ ۸ دی‌ماه ۱۳۸۹ و پس از ادغام سازمان تربیت‌بدنی و سازمان ملی جوانان در مجلس هشتم تشکیل شد و وزارت خانه از سازمان‌های تابعه زیادی تشکیل‌شده است و در برنامه‌ریزی روابط عمومی به‌این‌ترتیب آمده است که در فازهای بعدی دیجیتال ساینیج برنا رسانه را در دیگر ساختمان‌های زیرمجموعه وزارت وزرش راه‌اندازی کرده و از طریق دیجیتال ساینیج برنا رسانه به هرکدام از ناحیه‌های موجود در نرم‌افزار دیجیتال ساینج محتوای مربوط به آن سازمان تابعه را داده و حتی مدیریت بخشی از نمایشگر را به روابط عمومی مستقر در سازمان‌های زیرمجموعه داشته باشد.
99/05/19