برگزاری جلسه «کمیته پذیرش طرح های متقاضی پذیرش در مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس»

برگزاری جلسه «کمیته پذیرش طرح های متقاضی پذیرش در مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس»

روز دوشنبه مورخ 21 بهمن‌ماه 98، جلسه «کمیته پذیرش طرح‌های متقاضی استقرار در مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس» در سالن جلسات ساختمان گردآفرید پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. در طی این جلسه 7 طرح زیر ارایه شدند و مورد بررسی قرار گرفتند.
طرح‌ها
گروه امین با ایده محوری مدیریت سبز (مدیریت سلامت، ایمنی و محیط‌زیست و پسماند)
شرکت بسپار پژوه ایرانیان با ایده محوری تولید مواد سوپر جاذب پلیمری
گروه بادی فیت با ایده محوری سنجش غیرتهاجمی ترکیبات بدن (چربی، آب)
گروه پیونداد با ایده محوری خدمات بر بستر فناوری اطلاعات
صنایع تبدیلی آویسن با ایده محوری بسته‌بندی هوشمند (خشکبار و زعفران) با رویکرد صادراتی
گروه پیشگامان ژنوم با ایده محوری تولید حیوانات اهلی با ذخایر گوشتی بسیار بالا با استفاده از سیستم کریسپر
گروه مدرس نیروی پیشگام با ایده محوری ارایه فعالیت‌های مطالعاتی، پژوهشی و فناورانه مربوط به طراحی، مشاوره، ساخت و اجرا

گزارشگر: زهرا پیش‌بین
98/11/21