برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

جلسه فوق‌العاده شورای فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌‎مدرس تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس در این جلسه رئیس دانشگاه تربیت‌مدرس، دکتر احمدی، رئیس پارک، دکتر مسعود ابراهیمی و سایر اعضای شورای فناوری پارک به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

این نشست به‌صورت تلفیقی حضوری و مجازی در ساعت 13:30 تا 16:00 ‌شنبه 15 شهریور سال جاری در سالن جلسات ساختمان گردآفرید برگزار شد.

ساعت 19:00- 99/06/15