تقدیر از هیأت‌رئیسه پارک

تقدیر از هیأت‌رئیسه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

مسعود ابراهیمی،رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس از زحمات یک‌ساله هیأت‌رئیسه پارک تقدیر کرد.
وی از دستاوردهای مدیران پارک و تلاش‌های شبانه‌روزی آن‌ها در خصوص راه‌اندازی مرکز نوآوری و کسب‌وکار جوانه و همچنین راه‌اندازی ناحیه نوآوری مدرس تقدیر کرد.