برگزاری مراسم اهدای جوایز و تقدیرنامه به تیم‌های راه‌یافته به مرحله دوم داوری جشنواره کارآفرین دانشگاهی

مراسم اهدای جوایز و تقدیرنامه به تیم‌های راه‌یافته به مرحله دوم داوری جشنواره کارآفرین دانشگاهی در دانشگاه تربیت‌مدرس برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، این مراسم  با حضور مسعود ابراهیمی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، حامد ابراهیمی‌، رئیس جشنواره و اعضای تیم اجرایی جشنواره برگزار شد.

در این مراسم به تیم‌های راه‌یافته به مرحله دوم جشنواره، تقدیرنامه و مبلغ جایزه اهدا شد.