دوره «آشنایی با قوانین بانکی- وام و تسهیلات»

برگزاری دوره «آشنایی با مقررات و قوانین بانکی- وام و تسهیلات»

اولین جلسه از دوره «آشنایی با مقررات و قوانین بانکی- وام و تسهیلات» از سلسله دوره‌های مدرسه کارآفرینی مدرس طرح «ب» در روز یکشنبه ۱۹ آذرماه سال جاری با حضور جمعی از دانشجویان دانشگاه و تدریس آقای دکتر طاهرپور اصل، از مدیران بانکی کشور برگزار شد.