بازدید رئيس دانشگاه تربیت‌مدرس از غرفه پارک تربیت‌مدرس

دکتر فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه تربیت‌مدرس، ظهر امروز سه شنبه21 آذر ماه از غرفه پارک علم و فناوری تربیت مدرس در «بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش‌، فناوری و فن بازار‌» بازدید کرد.
در ادامه نشست صمیمانه ای بین رئیس دانشگاه و دکتر حسین نادری‌منش رئیس پاک علم‌وفناوری تربیت‌مدرس برگزار شد.
در دومین روز از نمایشگاه هفته پژوهش محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و دکترحاتم‌زاده، دبیر برگزاری نمایشگاه از غرفه پارک علم‌وفناوری تربیت‌مدرس بازدید کردند.