برگزاری مراسم معارفه دانشجویان نو ورود گروه سلول‌های بنیادین

مراسم معارفه دانشجویان ورودی جدید گروه آموزشی سلول‌های بنیادین، با حضور دکتر نادری‌منش،رئیس پارک علم‌وفناوری دانشگاه تربیت‌مدرس و عضو هیئت علمی، یکشنبه 30 آبان ماه 1402 در سالن جلسات پارک علم و فناوری برگزار شد.
در این مراسم اساتید گروه آموزشی سلول‌های بنیادین با عرض خیر مقدم و تبریک به دانشجویان نو ورود به پرسش و پاسخ با دانشجویان پرداختند.