برگزاری دوره «نقشه راه کسب‌وکار BP»

برگزاری اولین جلسه از دوره «نقشه راه کسب‌وکار BP»

اولین جلسه از دوره «نقشه راه کسب‌وکار BP» از سلسله دوره‌های مدرسه کارآفرینی مدرس طرح «ب» یکشنبه ۳۰ مهرماه سال جاری با حضور جمعی از دانشجویان دانشگاه و تدریس آقای دکتر فرجادیان، عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد.