برگزاری جلسه بررسی مسائل مربوط به همکاری‌های فی‌مابین دانشکده کشاورزی و پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

جلسه بررسی مسائل مربوط به همکاری‌های فی مابین دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت‌مدرس و پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس این جلسه با حضور رئیس پارک، مسعود ابراهیمی رئیس دانشکده کشاورزی، رسول واعظ ترشیزی، معاون دانشکده کشاورزی، سید ابولقاسم مرتضوی و سایر مدیران به بحث و تبادل نظر پرداختند.

این جلسه چهارشنبه ۱۷ دی سال جاری در سالن جلسات ساختمان گردآفرید برگزار شد.

ساعت 12:00 – 99/10/17