افزایش همکاری‌ میان پارک و دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

روز دوشنبه مورخ 1 اردیبهشت‌ماه 99، جلسه‌ای‌ در خصوص تصمیم‌گیری برای ساختمان نیمه‌کاره پردیس پژوهش و افزایش همکاری‌های مشترک میان پارک علم و فناوری و دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

این جلسه که با حضور رئیس محترم دانشگاه جناب آقای دکتر احمدی، معاون محترم پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه جناب آقای دکتر موسوی کوهپر، رئیس محترم پارک علم و فناوری دانشگاه جناب آقای دکتر ابراهیمی و برخی اعضای محترم هیأت‌رئیسه پارک، اعضای محترم هیأت‌رئیسه، مدیران محترم گروه‌ها و اعضای محترم هیأت‌علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه برگزار شد دستاوردهای مثبتی در پی داشت.

لازم به ذکر است این هم‌اندیشی و مذاکره با توجه به شرایط حاضر، به‌صورت تلفیقی حضوری و ویدئوکنفرانسی برگزار شد.
99/02/01