تفاهم‌نامه همکاری بین پارک علم و فناوری مدرس با پارک علم و فناوری خراسان

به‌منظور برقراری ارتباط منظم، هدفمند و اثربخش و بهره‌گیری از تخصص‌های علمی، تحقیقاتی، تجهیزاتی، آزمایشگاهی، کارگاهی و کتابخانه‌ای و امکانات بالقوه و بالفعل و ایجاد همکاری‌های تنگاتنگ و نیز در راستای حمایت از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان و استفاده از ظرفیت قوانین و مقررات، تفاهم‌نامه‌ای در تاریخ 97/08/07، بین پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس و پارک علم و فناوری خراسان منعقد شد.

97/08/07