برگزاری کارگاه آموزشی تهیه کرم‌های دارویی بر پایه مواد زیست‌فعال

کارگاه آموزشی تهیه کرم‌های دارویی بر پایه مواد زیست فعال 19 آذرماه 1402 برگزار شد.
این کارگاه که با همکاری پارک علم و فناوری، دانشکده فناوری‌های بین رشته‌ای و گروه مواد زیست فعال دانشگاه تربیت مدرس بوده است، با استقبال استادان و دانشجویان دانشگاه، در قالب دو مرحله تئوری و عملی و تدریس خانم دکتر واعظی، برگزار گردید.