جلسه واحدهای فناوری با سرپرست پارک مدرس

جلسه واحدهای مرکز رشد فناوری با سرپرست پارک علم و فناوری مدرس

این جلسه با حضور دکتر امی، سرپرست پارک، دکتر موسوی مدیر روابط عمومی و بین الملل، دکتر علایی، معاون پشتیبانی و جمعی از روسای مراکز رشد و واحدهای فناور مستقر در پارک برگزار گردید.
در ابتدا دکتر ابراهیمی گزارشی در خصوص وضعیت واحدهای فناور ارائه نموده و به تیم پارسا کسب رتبه اول جشنواره تولید محتوای دیجیتال ایران را تبریک گفت.
سپس دکتر امی مطالبی را در خصوص  امور عمرانی صورت گرفته و در حال اجرا در پارک بابایی، پردیس پژوهش و مرکز رشد  ایراد نمود، ایشان  افزود: ” واحدهای دوره پیش رشد پس از ارزیابی در پایان این دوره، با توجه یه پتانسیلهای موجود در پارک بابایی برای ادامه کار (دوره رشد) بایستی به این پارک انتقال یابند.” سرپرست پارک همچنین از ایجاد امکانات جهت واحدهای نیازمند به سوله و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی در پارک بابایی خبر داد.
در ادامه واحدهای فناور مستقر در پردیس بابایی پارک علم و فناوری مدرس به بیان مشکلات موجود پرداخته و خواستار رفع آن شدند.
پس از ان دکتر امی به مشکلات موجود در یکسال گذشته و بهبود قابل توجه این مشکلات به طوری که واحد فناور در مرکز رشد مستقر بوده و به طور همزمان زیرساختهای پارک بابایی و پردیس پژوهش در حال ساخت اشاره نموده و در خصوص موقت بودن امکانات فعلی و بهبود این امکانات در آینده مطالبی را عنوان نمود.
ایشان همچنین درخصوص وابستگی پارک به دانشگاه و مشکلات ناشی از آن سخنانی را ایراد نمود. دکتر علایی نیز در مورد انتصاب آقای دکتر کریمیان علی آبادی به عنوان مسئول واحدهای فناور مستقر در پارک بابایی و کارشناس ایشان، بهبود وضعیت پارک بابایی توضیحاتی ارائه نمود.
در خاتمه دکتر امی در مورد خروج واحدهای ارزیابی شده پیش رشد از مرکز رشد گردآفرید برای استقرار در پارک بابایی در دوره رشد دستور داد ایشان همچنین افزود که از ابتدای مهرماه واحدهای پیش رشد جدید وارد مرکز رشد گرد آفرید شده و واحدهای مستقری که دوره پیش رشد را گذرانده اند بایستی از مرکز خارج شوند.

95/6/16