برگزاری دومین نشست «انتقال تجارب کارآفرینی»

شانزدهمین جلسه دوره مدرسه کارآفرینی مدرس در ترم جاری، با عنوان برگزاری دومین نشست «انتقال تجارب کارآفرینی» روز پنج شنبه مورخ 9 آذر ماه 1402 ساعت ۱۴ در دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها برگزار شد.
میهمان این نشست، آقای مهندس کیوان محیط مافی، از فعالان حوزه استارت آپی کشور و مدیرعامل مجموعه دیجی نکست (مرکز نوآوری و سرمایه گذاری دیجی کالا) بودند.
این نشست با الگوی استارت آپ گرایند (Startup Grind) و در ۴ بخش برگزار شد.در بخش اول، کارآفرین به معرفی خود و مجموعه دیجی کالا پرداخت. در بخش دوم، مهارتهای شبکه سازی کارآفرینان مورد بررسی قرار گرفت.
بخش سوم این نشست، به پرسش و پاسخ اختصاص داشت و در بخش چهارم، پنج تیم، پیچ دک کسب و کار خود را ارائه و بازخوردهای مربوطه را از مهمان نشست دریافت داشتند.