نشست صمیمانه رئیس پارک دانشگاه تربیت مدرس با دکتر حمیدرضا طهوری

نشست صمیمانه رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه ترببیت مدرس با دکتر حمیدرضا طهوری مشاور وزیر کشور در امور فناوری روز شنبه تاریخ 11 آذر ماه 1402 در پارک علم و فناوری تربیت مدرس برگزار شد.
ابتدای جلسه دکتر حسین نادری‌منش در خصوص توانمندی‌ها ودستاوردهای پارک توضیحاتی ارائه دادند. در ادامه پارک علم و فناوری تربیت مدرس برای تعریف پروژه نظارت و مدیریت انجام درست مصوبات سازمان‌های تابعه وزارت کشور اعلام آمادگی کرد.
در ادامه بر توسعه و حمایت از پارک‌های دانشگاهی تاکید و از وزیر کشور برای بازدید از پارک‌ علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس و توانمندی های آن دعوت بعمل آمد.
در پایان دکتر حمیدرضا طهوری از ساختمان ستادی پارک بازدید نمودند.