برگزاری جلسات امکان‌سنجی ارائه تسهیلات صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با شرکت‌های عضو

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، جلسات امکان‌سنجی ارائه تسهیلات با شرکت‌ها و مؤسسات عضو پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس برگزار کرد.

در این جلسات که با حضور دکتر رجائی، رئیس صندوق برگزار شد، هر شرکت به توضیح برنامه کاری آینده، توسعه محصولات، خدمات دانش‌بنیان خود و همچنین میزان نقدینگی و تسهیلات موردنیاز پرداخت.

معاون سرمایه‌گذاری صندوق، دکتر سلطان‌زاده پس از بررسی و امکان‌سنجی شرایط هر شرکت، تسهیلات و امکانات قابل‌ارائه صندوق را به همراه شرایط و مقررات بهره‌برداری بیان کردند و مقرر شد پس از تشکیل پرونده و ثبت نتایج جلسات، مابقی فرایندها در چارچوب درخواست‌های شرکت‌ها و متناسب با خدمات صندوق ادامه یابد.