نشست تخصصی حوزه نانوفناوری پیشرفته

اولین نشست تخصصی حوزه نانوفناوری پیشرفته

انجمن علمی دانشجویی نانو بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس بامشارکت شبکه پیشران طراحی و ساخت نانوحسگرهای زیستی و باهمکاری مجتمع پژوهشی و نوآوری تربیت مدرس، اولین نشست تخصصی حوزه نانوفناوری پیشرفته، با تدریس دکتر محمد عبدالاحد، تاریخ 30 بهمن ماه 1402 را برگزار می‌کند.

هزینه ثبت‌نام: 500000 ریال
ساعت برگزاری: 9 تا 11 صبح
مکان برگزاری: دانشگاه تربیت‌مدرس، دانشکده علوم زیستی، طبقه همکف سالن 5009محورهای نشست

  • تشخیص سرطان و مشاهده مستمر سرطان
  • تشخیص سرطان با کمک ابزار CDP