اولین نشست تخصصی از ایده تا مالکیت فکری

برگزاری اولین نشست تخصصی از ایده تا مالکیت فکری

اولین نشست تخصصی از ایده تا مالکیت فکری به همت مرکز مالکیت معنوی قوه قضائیه و باهمکاری مجتمع پژوهش و نوآوری تربیت مدرس در دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد.
این نشست برای آگاهی و افزایش دانش متقاضیان ، دانشجویان ،اساتید، اعضای پارک های علم و فناوری، شرکت های دانش بنیان در حوزه قوانین و مقررات بین المللی ، معاهدات بین المللی و مصادیق مالکیت معنوی برگزار میگردد.
لازم به ذکر است پس از این نشست ، دوره های تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی در این زمینه برگزار خواهد شد.
حضور برای عموم دانشجویان و اساتید،اعضای پارک های علم و فناوری، شرکت های دانش بنیان رایگان می باشد. ظرفیت محدود می‌باشد.

زمان برگزاری: روز دوشنبه ۲۷ آذرماه 1402 ساعت ۱۴

محل برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی