آخرین جلسه از دوره «طرح نقشه کسب و کارBP»

آخرین جلسه از دوره «طرح نقشه کسب و کارBP» از سلسله دوره‌های مدرسه کارآفرینی مدرس طرح «ب» روز یکشنبه ۱۲ آذرماه سال جاری با حضور جمعی از دانشجویان دانشگاه و تدریس آقای دکتر فرجادیان، کارآفرین و مدرس کارآفرینی برگزار شد.
در این جلسه دکتر فرجادیان ضمن بیان نکات کاربردی در زمینه طراحی نقشه کسب و کار، مطالبی را در خصوص صورت جریان نقدی، ترازنامه، صورت سود و زیان، جدول سرمایه‌گذاری بیان نمودند.