مصاحبه رئیس پارک در بیست‌‌و‌ششمین نمایشگاه الکامپ

مصاحبه رئیس پارک‌علم وفناوری دانشگاه تربیت مدرس در بیست‌‌و‌ششمین نمایشگاه الکامپ 1402


مصاحبه دکتر نادری‌منش، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در حاشیه بازدید از بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ 1402با خبرگزاری ایسنا