دعوت به بازدید از غرفه پارک در نمایشگاه شهر هوشمند

دعوت به بازدید از غرفه پارک‌ علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس در نمایشگاه شهر هوشمند

از علاقه‌مندان دعوت می‌شود از غرفه پارک‌ علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس در نمایشگاه شهر هوشمند بازدید کنند.

زمان: ساعت10 تا 16 یک‌شنبه تا سه‌شنبه، 5 تا 7 بهمن سال جاری
مکان: سالن شبستان مصلی غرفه ۲۱۱