برگزاری جلسات شورای مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس در دی سال جاری

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، جلسات شورای مدیران تشکیل شد.

این جلسات روزهای یک‌شنبه ساعت 8:30 تا 10:30 در سالن جلسات ساختمان گردآفرید برگزار شد؛ در این جلسات رئیس و مدیران پارک به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

ساعت 11:00 – 99/09/30