کارگاه «چگونه دانش‌بنیان شویم» در سالن جلسات پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد

روز یکشنبه مورخ 98/04/16 کارگاه «چگونه دانش‌بنیان شویم؟» با تدریس مهندس محسن صدری، سرارزیاب رسمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ارزیابی بیش از صد شرکت دانش‌بنیان، در محل سالن جلسات پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.
مهندس صدری بعد از بیان مقدمه و مباحث اولیه در خصوص دانشگاه‌های داخلی و افرادی که در آن دانشگاه‌ها پرورش داده می‌شوند بیان داشت: ما در ایران دانشگاه‌های بسیار مورد توجهی مثل دانشگاه صنعتی شریف را در اختیار داریم که افرادی با علم و دانش زیاد و مفید به جامعه تحویل می‌دهند، افرادی که می‌توانند برای جامعه مفید و مؤثر باشند. در میانه کارگاه، تعامل بسیار مفیدی بین مدرس و افراد حاضر صورت گرفت و افراد پاسخ سؤال‌های خود را دریافت کردند.
وی در خصوص معیارهای پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد گفت: ایده، تیم و برنامه کاری و شرکت معیارهای اساسی پذیرش واحدهای فناور در مراکز رشد است. لازم است یک واحد فناور دارای یک ایده خوب، تیمی پویا و متناسب با ایده و برنامه کاری مدون باشد. در نظر داشته باشید که وجود ضعف در هرکدام از این سه مورد، باعث عدم پذیرش واحد فناور در مراکز رشد می‌شود. صدری در ادامه درباره اهمیت شتاب دهنده‌ها نکاتی را بیان داشت و این کارگاه در ساعت 18 به پایان رسید.
گزارشگر: ستاره پاریان
98/04/16