بازدید هیات مسئولان پارک علم و فناوری سلامت کرمانشاه از پارک علم و فناوری تربیت‌مدرس

معاونان و روسای مراکز رشد و فناوری پارک علم و فناوری سلامت کرمانشاه از پارک علم و فناوری تربیت‌مدرس بازدید کردند.
در این بازدید دکتر محمدی، معاون توسعه پارک علم و فناوری سلامت کرمانشاه، ضمن معرفی موقعیت و دست آورده‌ای پارک دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، خواستار همکاری دوجانبه با پارک علم و فناوری تربیت‌مدرس شد.
در ادامه دکتر نادری‌منش، رئیس پارک علم و فناوری تربیت‌مدرس، با اعلام آمادگی برای ارتباط و همکاری دوجانبه برحسب مزیت‌های نسبی طرفین، به لزوم تقسیم‌کار و حرکت به‌سوی حوزه‌های تخصصی در عملکرد پارک‌های علم و فناوری مناطق مختلف کشور تأکید داشت.
دکتر نادری‌منش، اهمیت موقعیت مکانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در محدوده غربی کشور را مجاورت با کشور عراق برشمرد و برقراری ارتباط بین‌المللی و حضور در کشور‌های مجاور در قالب نمایشگاه‌های محصولات فناورانه و آزمایشگاه‌های تخصصی را یکی از بهترین مسیرهای توسعه پارک‌های علم و فناوری دانست.
در ادامه بازدید، توسط معاون فناوری پارک تربیت‌مدرس به انتقال تجربیات و معرفی موقعیت و دست آورده‌ای پارک تربیت‌مدرس پرداخته شد.