بازدید از پارک علم و فناوری خراسان رضوی

روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم شهریور ماه، دکتر ابراهیمی رئیس پارک، از پارک علم و فناوری خراسان رضوی بازدید کرد. این بازدید با خوش‌آمدگویی دکتر قنبری، رئیس پارک علم و فناوری خراسان و مهندس امینی، معاون ایجاد و توسعه واحدهای فناور پارک، آغاز شد. در ادامه دکتر ابراهیمی به معرفی مختصر پارک علم و فناوری مدرس پرداخته و با اشاره به تغییرات دو ماه اخیر، تأکید بر پیشرفت و توسعه فعالیت‌های پارک در حوزه کارآفرینی، فناوری و سرمایه‌گذاری داشتند. همچنین دکتر قنبری، عملکرد خوب مراکز رشد، توانایی شبکه‌سازی و بهره‌مندی از نیروی انسانی جوان و باانگیزه را به عنوان نقاط مثبت پارک علم و فناوری خراسان مطرح کرد.
97/06/25