ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک 8 و 9 اسفند 97

ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک – 8 و 9 اسفند 97

ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک به میزبانی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز در تاریخ 8 و 9 اسفند ماه 1397برگزار خواهد شد . از کلیه پژوهشگران ، متخصصان و صاحب نظران دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها ، مراکز صنعتی و دانشجویان محترم دعوت می شود تا با شرکت در این گردهمایی و ارسال آخرین دستاوردهای پژوهشی و تجربیات علمی و صنعتی خود ، بر غنای همایش افزوده و ما را در برگزاری هر چه بهتر این کنفرانس یاری دهند .

www.acec2019.com

acec2019.shirazu.ac.ir