برگزاری جلسه پارک با سازمان نهضت سوادآموزی

برگزاری جلسه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با سازمان نهضت سوادآموزی

جلسه‌ای بین پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با سازمان نهضت سوادآموزی در روز یک‌شنبه 30 خرداد سال جاری برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، در این جلسه معاون برنامه ریزی و توسعه پارک تربیت‌مدرس، محمدصادق سبط‌‌‌الشیخ انصاری و مهدی نامجومنش، مدیرکل دفتر نظارت، سنجش و ارزشیابی سازمان نهضت سواد آموزی به  بحث و تبادل درباره ناحیه  نوآوری مدرس پرداختند.

در ابتدا این جلسه  معاون برنامه ریزی و توسعه پارک به معرفی، اهداف و مزایای عضویت و بهره‌مندی از ناحیه  نوآوری پرداخت و اظهار داشت که سازمان نهضت سوادآموزی به عنوان یکی از بازیگران مهم ناحیه نوآوری به شمار می‌رود که می تواند با تعاملات بیشتر و هدفمند به یکی از اعضاء موثر در شبکه سازی  ناحیه تبدیل شود.

پس از آن آقای نامجومنش، از ظرفیت‌های ایجاد شده و فعالیت‌های صورت گرفته در ناحیه نوآوری، ابراز خرسندی کردند و سپس به معرفی نهضت سوادآموزی و تشریح شرایط خاص و چالش‌های پیش رو، در خصوص سوادآموزان پرداختند.

در خاتمه طرفین در خصوص نحوه‌ی مشارکت و همکاری در ناحیه نوآوری مانند پروژه‌های فناورانه مشترک، برگزاری دوره و رویداد مشترک، استفاده از پتانسیل‌های عناصر ناحیه نوآوری، معرفی شرکت‌های فناور و ایده‌های اثرگذار، شرکت های پارک و در حوزه های مورد نیاز نهضت سوادآموزی جهت رفع چالش‌ها و مشکلات، توافق کردند.