برگزاری سومین جلسه «نقشه راه کسب و کار BP»

سومین جلسه از دوره «نقشه راه کسب و کار BP» » از سلسله دوره‌های مدرسه کارآفرینی مدرس طرح «ب» روز یکشنبه ۲۱ آبان‌ماه سال جاری با حضور جمعی از دانشجویان دانشگاه و تدریس دکتر فرجادیان، کارآفرین، مشاور و مدرس کارآفرینی در پارک علم وفناوری تربیت مدرس برگزار شد.