برگزاری دومین جلسه «مدیریت کسب و کارهای کوچک»

دومین جلسه از دوره «مدیریت کسب و کارهای کوچک» از سلسله دوره‌های مدرسه کارآفرینی مدرس طرح «ب» با تدریس دکتر کردنائیج، معاون آموزشی دانشگاه و استاد تمام دانشکده مدیریت و اقتصاد در روز دوشنبه مورخ ۱۵ آبان ۱۴۰۲ برگزار شد.
در این دوره که در ساختمان جوانه برگزار شد، دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس و دیگر دانشگاه‌ها حضور داشتند.