برگزاری سومین جلسه شورای پذیرش پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس این جلسه با حضور اعضای شورای پذیرش پارک و به منظور بررسی 3 طرح در تاریخ سه شنبه 7 شهریورماه ساعت 9 تا 11 در پارک، برگزار شد.
در این جلسه هر3 طرح متقاضی ورود به دوره موسسات پارک بودند.
این طرح‌ها به شرح زیر است:
– شرکت مهندسی اندیشه پردازان آوین با طرح ارائه خدمات تخصصی در حوزه مالکیت فکری و رصد فناوری
– شرکت کارنو صنعت کیمیا با طرح طراحی، تولید و اجرای اتاق عمل و فضاهای درمانی یکپارچه مدولار هایژنیک
– شرکت قفس گستران کاسپین با طرح توسعه زنجیره ارزش آبزی پروری در قفس های دریایی

در نهایت با پذیرش سه شرکت برای ورود به پارک موافقت به عمل آمد.