جلسه پارك علم وفناوري دانشگاه تربيت مدرس و پارك علم وفناوري ياشين آباد ازبكستان

با توجه به ماموريت پارك تربيت مدرس از سوي وزارت عتف، بعنوان هاب پارك هاي علم و فناوري دانشگاهي ايران درجهت گسترش و توسعه صادرات محصولات دانش بنيان و فناور با كشور ازبكستان، اولين جلسه روساي پارك‌های دو كشور در تاريخ ٥ مهرماه 1402 برگزار شد.