توضیحات وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری در خصوص طرح ساماندهی سیستم آموزش عالی کشور

دانشگاه اصلی استان‌ها که یکی از دانشگاه‌های بزرگ است، به عنوان دانشگاه معین، مسئولیت اجرای برنامه ساماندهی آموزش عالی را به عهده دارد.

نکته مهم طرح ساماندهی آموزش عالی که در وزارت علوم تدوین شده، این است که در تیرماه ۹۹ به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز رسیده است.

از مزیت‌های این طرح، آن است که در اسرع وقت و بدون بروکراسی و نیاز به مراجعه مکرر به وزارت علوم، برنامه ماموریت گرا شدن و ارتقای کیفی آموزش عالی استان‌ها در مراکز مختلف پیش برود.

در این رابطه قرار بر این است، تا جایی که امکان دارد همه مراکز آموزش عالی در شهرستان‌های استان‌ها حفظ شوند؛ اما  ارتباط یک مرکز کوچک با دانشگاه بزرگ‌تر طوری برقرار شود که ضمن حفظ استقلال و هویت مرکز کوچک، دانشگاه بزرگ متولی حمایت از آن مرکز کوچک باشد.

ساعت 12:00- 99/09/04