برگزاری جلسه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با مدیران ساپکو ایران خودرو

جلسه‌ای بین پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس و جلسه مدیران ساپکو ایران خودرو برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌‌مدرس، در این جلسه مدیران ساپکو ایران خودرو ، رئیس پارک، دکتر مسعود ابراهیمی ومشاور رئیس پارک در امور شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز نوآوری، دکتر مهدی سجودی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

این نشست در روز دو‌شنبه 3 آذر سال جاری انجام شد.

ساعت 13:00 – 99/09/04