انتصاب معاونان و مدیران پارک تربیت‌مدرس

انتصاب معاونان، مدیران و مشاوران پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، طی احکامی از سوی رئیس پارک، برخی معاونان، مدیران و مشاوران پارک منصوب شدند.

بر اساس احکام صادره، حامد ابراهیمی به‌عنوان معاون فناوری، محمدصادق سبط الشیخ انصاری به‌عنوان معاون برنامه‌ریزی و توسعه، نازنین داراب زاده به‌عنوان مدیر حوزه ریاست، محمدرضا مینایی‌مهر به‌عنوان مدیر اجرایی و پشتیبانی، مهدی سجودی به‌عنوان مشاور رئیس پارک در امور شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز نوآوری و نعمت‌اله محمودی به‌عنوان مشاور رئیس پارک در امور توسعه پردیس پارک در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور منصوب شدند.

ساعت 16:30- 99/07/13