برگزاری وبینار آزمایشگاه بر روی تراشه

برگزاری وبینار آزمایشگاه بر روی تراشه و کاربردهای آن‌ها در حوزه بایو

پارک علم و فناوری استان سمنان در نظر دارد وبینار آزمایشگاه بر روی تراشه و کاربردهای آن در حوزه بایو را برگزار کند.

این رویداد با توجه به اهمیت فناوری‌های مرتبط با حوزه بایو و کاربردهای وسیعی آن در آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و بیمارستان‌ها و همچنین وجود شرکت‌های دانش‌بنیان متعددی که در این زمینه فعالیت می‌کنند برگزار می‌شود.

محورها

  • آزمایشگاه بر روی تراشه
  • مثال‌هایی از تجاری‌سازی
  • نحوه ساخت و کاربردها
  • عضو بر روی تراشه
  • بدن بر روی تراشه

زمان برگزاری:سه‌شنبه 22 مهر 99 ساعت 10 تا 12
محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری
شماره تماس: 9-32300275-023 داخلی 177