انعقاد قرارداد بین پارک و شرکت ملی گاز ایران

انعقاد قرارداد بین پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس و شرکت ملی گاز ایران

انعقاد قراردادی بین پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس و شرکت ملی گاز ایران انجام شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، قرارداد پیاده‌سازی سند «سیاست‌های کلی و الزامات نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی با بهره‌گیری از سیستم‌های موجود مربوط به تأمین کالا در وزارت نفت» بین پارک و شرکت ملی گاز ایران منعقد شد.

تاریخ شروع این قرارداد ابتدای مهرماه سال جاری است.

ساعت 15- 99/07/02