افزایش همکاری‌ بین پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس و گروه خودروسازی سایپا

جلسه مجازی با حضور مدیر حوزه ریاست پارک، خانم دکتر داراب‌زاده، مدیر طرح و برنامه پارک، آقای مهندس انصاری و آقایان دکتر بهرامی و مهندس سعیدی از گروه خودروسازی سایپا در ساعت ۱۱ روز شنبه مورخ 20 اردیبهشت‌ماه 99 در دفتر ریاست پارک برگزار شد.
این جلسه به‌منظور افزایش همکاری‌ها بین پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس و گروه خودروسازی سایپا در حوزه‌های مختلف تشکیل شد، در این جلسه دو طرف به بیان نظرات خود در زمینه‌های موردبررسی پرداختند.
99/02/20