برگزاری جلسه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با استانداری تهران

جلسه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با استانداری تهران در ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 17 آذر برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، در این جلسه که با حضور استاندار تهران، مهندس محسن منصوری و رئیس پارک، دکتر حسین نادری‌منش انجام شد، حاضرین در رابطه با نحوه افزایش حمایت‌های مادی و معنوی استانداری از شرکت‌های مستقر در پارک به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.
18 آذر- 13:00