دیدار رئیس و معاون پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد با رئیس پارک علم و فناوری تربیت‌مدرس

در این نشست که با حضور دکتر نادری منش، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، دکتر ضابط، رئیس و دکتر لطفی، معاون پژوهشی و سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، ضمن انتقال تجربیات، به چگونگی تشکیل و تعریف اکوسیستم فناوری دانشگاه و دستیابی به شاخص‌های سطح دو پارک‌های علم و فناوری دانشگاه‌ها پرداخته شد.

یادآور می‌شود پارک علم و فناوری تربیت‌مدرس به عنوان اولین پارک دانشگاهی، ارتقا یافته به پارک‌های علم و فناوری درحال توسعه کشور می‌باشد.

1402/01/30