جلسه ویدیو کنفرانس تشریح دو آیین‌نامه سازمان‌دهی و تشکیلات پارک‌های علم و فناوری ساعت 10 تا 14 روز چهار‌شنبه مورخ 24 اردیبهشت‌ماه 99 با حضور مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری جناب آقای دکتر کشمیری، رؤسای پارک‌های علم و فناوری کشور و رئیس پارک آقای دکتر ابراهیمی برگزار شد.
99/02/24