جلسه مشترک پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه

جلسه مشترک پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه به منظور بررسی طرح‌های قابل سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت معدن و فناوری‌های شیمیایی، توسط دفتر تجاری سازی پارک علم و فناوری و با حضور معاون فناوی پارک، نمایندگان شرکت مس سرچشمه و تعدادی از شرکت‌های فناور در تاریخ 5 دی ماه 1402 در محل ساختمان جوانه برگزار شد.
در این جلسه به صورت اختصاصی وضعیت تولید محصول، بازار و فروش ۱۰ شرکت شرکت کننده در فراخوان جذب سرمایه، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد شرکتهای منتخب با ارائه طرح توجیهی اقتصادی مجدد در کمیته سرمایه گذاری ارزیابی شوند.