برگزاری پیچ دک استارت آپ های مدرسه نوآوری و کارآفرینی مدرس

پیچ دک استارت آپ های مدرسه نوآوری و کارآفرینی مدرس با حضور رئیس و معاون پارک علم و فناوری مدرس، رئیس دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها و مدیر سرمایه گذاری گلرنگ ونچرز (بازوی سرمایه گذاری خطر پذیری گروه صنعتی گلرنگ) در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۲، با هدف دریافت بازخورد از داوران و جذب سرمایه انجام شد.
ابتدا آقای دکتر معصومی معاون سرمایه گذاری گلرنگ ونچرز ضمن معرفی مجموعه، فرآیند سرمایه‌گذاری و جذب استارت آپ در مجموعه گلرنگ ونچرز را تشریح نمودند. سپس تمامی استارت آپ‌های مدرسه نوآوری و کارآفرینی مدرس، کسب و کار خود را ارائه و بازخوردهای لازم را دریافت نمودند و مقرر شد دو تیم منتخب، پس از رفع نواقص اعلام شده، جلسه دیگری با سرمایه‌گذار داشته باشند.