برگزاری جلسه بررسی فعالیت‌های اجرایی صورت گرفته در ناحیه نوآوری مدرس

جلسه بررسی فعالیت‌های اجرایی صورت گرفته در ناحیه نوآوری مدرس شنبه 9 اسفند 99 در محل سالن شورای حوزه ریاست دانشگاه‌ تربیت‌مدرس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، در این جلسه دکتر محمدتقی احمدی، رئیس دانشگاه تربیت­مدرس، دکتر مسعود ابراهیمی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت­مدرس، دکتر مجتبی رفیعیان، رئیس دانشکده هنر دانشگاه تربیت­مدرس، دکتر سعید سمنانیان، مشاور دبیر کل شورای عالی وزارت عتف و هیات همراه برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر مسعود ابراهیمی به همراه دکتر محمدصادق سبط‌الشیخ انصاری توضیحاتی را در خصوص ناحیه نوآوری مدرس و توسعه آن بیان کرده و در ادامه آقای دکتر ابراهیمی بیان کردند: هدف از راه­اندازی ناحیه نوآوری مدرس فعال‌سازی پتانسیل­های مؤثر و غیرفعال موجود است که بتوانیم آن­ها را در خدمت شهر و دانشگاه به کار بگیریم.

لازم به ذکر است که این نکته منافاتی با حضور واحدهای فناور در این ناحیه وجود ندارد. چراکه در حال حاضر برنامه­ریزی منسجمی در این زمینه انجام‌گرفته است. امید است که در یک سال آینده تغییر ملموسی را در ناحیه نوآوری مدرس مشاهده کنیم.