امضای تفاهم‌نامه مابین پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت ‌مدرس و شرکت نوین سنجشگر دقیق ابزار آرشیا

مراسم امضا و تبادل تفاهم‌نامه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با شرکت نوین سنجشگر دقیق ابزار آرشیا برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، در ابتدای این مراسم دکتر امیر آرشی، مدیرعامل شرکت نوین سنجشگر دقیق ابزار آرشیا، به معرفی دستاوردها،  زمینه‌های فعالیت و پتانسیل‌های شرکت پرداختند و در ادامه‌ی این مراسم، دکتر مسعود ابراهیمی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، ضمن معرفی پارک، به ادامه همکاری‌ها در حوزه‌های صنعت، فناوری و هوشمندسازی اشاره کردند .

لازم به ذکر است، از اهداف مهم تفاهم‌نامه یادشده، هم‌افزایی و همکاری‌های مشترک در حوزه‌های اجرایی، فناوری و هوشمندسازی خواهد بود.

در پایان این مراسم، تفاهم‌نامه‌ها امضا و به تبادل طرفین رسید.