فراخوان تسهیلات برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی

فراخوان تسهیلات برای ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی

به اطلاع می‌رساند، در راستای اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تسهیلات مناسبی برای ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی در نظر گرفته‌شده است.

هدايت اين موضوع در استان تهران بر عهده معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری است و سامانه‌ای به اين منظور آغاز به کارکرده است.

واحدهای فناور علاقه‌مند می‌توانند با مراجعه به سامانه زیر اطلاعات درخواستی را تکمیل کنند.