برگزاری دومین جلسه از دوره مهارت‌های توسعه فردی

دومین جلسه از مهارت‌های توسعه فردی از سلسله دوره‌های مدرسه کارآفرینی مدرس با تدریس سرکار خانم دکتر حسینی لرگانی، عضو هیأت‌علمی و عضو شورای پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، در روز پنجشنبه مورخ ۱۲ بهمن‌ماه سال جاری در ساختمان جوانه برگزار شد.
در این دوره که با حضور جمعی از دانشجویان دانشگاه همراه بود؛ موارد الزامی جهت توسعه مهارت‌های فردی بیان شد.