موافقت با طرح استارت‌آپ فکتوری

موافقت با طرح استارت‌آپ فکتوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

پس از بحث و بررسی با کلیات طرح استارت‌آپ فکتوری پارک موافقت اصولی شد. مساحت موردنظر برای اجرای این طرح در حدود 300 مترمربع به‌صورت بهره‌برداری چندمنظوره برای فعالیت‌های مختلف دانشگاه در محوطه حیاط دانشکده علوم‌ پایه یا محوطه‌های مشابه پیشنهاد می‌شود.

ضرورت استارات‌آپ فکتوری

به‌منظور ایجاد حلقه‌های نهایی تولید ثروت از علم و دانش و اطمینان از رشد اولیه فناوری‌ها و روندهای تجاری خلق‌شده و همچنین ایجاد خوراک کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای پژوهش در دانشگاه راه‌اندازی می‌گردد. به‌این‌ترتیب اساتید دانشگاه، دانشجویان، محققان و جامعه از منافع حاصله از این تعامل منتفع می‌گردند. لذا دارایی‌های معنوی پژوهشگران دانشگاه یا واحدهای فناور مرکز رشد و فناوری که شامل اختراع، کپی‌رایت، مارک تجاری، دانش فنی و سایر موارد مشابه است می‌توانند در این واحد به بازارهای جهانی عرضه گردند. در این اکوسیستم تمام روند شتاب‌دهی و فضای کاری مشترک، همچنین متخصصین حرفه‌ای در شاخه‌های ضروری برای شتاب در ایجاد و بلوغ همه به‌صورت یک پروسه کامل انجام می‌شود.

عوامل کلیدی موفقیت

بزرگ اندیشیدن آزمودن در مقیاس کوچک، یادگیری سریع، حداقل سرمایه‌گذاری در طراحی و توسعه قبل از آزمودن بازار، انتقال فکر و نیاز کاربران، توسعه محصول حداقلی قابل‌انعطاف، درک نقاط ضعف و رنج مشتری و نقاط قوت ایده‌های جمع‌آوری‌شده، تغییر مداوم موفقیت‌های رقابتی از طریق نوآوری مداوم، عملکرد سریع
تفاوت کار این مرکز با مرکز رشد و پیش رشد: مراکز رشد و پیش رشد برای ارائه خدمات به ایده‌های شخصی و یا شرکتی که در سطح مشخصی از فن‌آوری هستند و فقط نیاز به برخی کمک‌های حضور در بازار و آموزش‌های مرتبط به‌صورت کاملاً مجزا دارند تشکیل‌شده و در این عرصه به فعالیت ادامه می‌دهد. درصورتی‌که وظیفه این مرکز ایجاد استارت‌آپ‌های تأثیرگذار و پیشرو در صنعت، اقتصاد و جامعه می‌باشد. وظیفه اصلی آن ایجاد صنعت و اقتصاد آینده مبتنی بر نیازسنجی و نیاز سازی می‌باشد.